2011. április 2., szombat

Julie Garwood: Az őrnagyal

A Korona kémei 2.
Talán nem humorosak, de mindenképp elgondolkodtatók...

fordítás (első kiadás)
eredeti (második kiadás)
The bishop was hard put to condemn the pirate. He knew better than to saint him, though, for to do so would incur the wrath of some of the most influential members of society, and therefore settled on calling Pagan rogue instead.
Nem is csoda, hogy az érsek, aki legszívesebben szentté avatta volna a kalózt, kis híján sírva fakadt, amikor ki kellett átkoznia.
Nem is volt könnyű dolga a püspöknek, amikor nyilvánosan el kellett ítélnie a kalózt. Legszívesebben szentté avatta volna, de a józan megfontolás győzedelmeskedett. Tudta, ha megteszi, a társaság befolyásos személyiségeinek haragját vonja a fejére, ezért úgy döntött, inkább Pogány neheztelését kockáztatja.
Immediately, he'd had to cut a few men with his sharp knife to secure his place in their group. Caine was dressed like a gentleman, yes, but he fought without honor or dignity. The men loved him. In bare minutes, he'd earned their respect and their fear. His Herculean size and strength gained him immediate loyalty, too.
Mindazonáltal Caine kénytelen volt végezni néhány hitetlenkedővel. Becstelen, minden méltóságot nélkülöző harcával a kétség utolsó nyomait is kiirtotta a kocsma vendégeinek szívéből. Így vívta ki néhány emberélet árán tiszteletüket és félelmüket.
Első dolga az volt, hogy éles kése segítségével kiharcolja az őt megillető helyet a társaságban. S bár Caine úgy öltözött, mint egy úriember, harcmodora becstelen volt, és minden méltóságot nélkülözött. Az emberek imádták. Csak pillanatokba telt, hogy kivívja tiszteletüket és félelmüket. Herkulesi termetével és erejével a hűségüket is elnyerte.
It was almost three o'clock in the morning, an hour past time to shut down the tavern for the evening.
Hajnali három körül járt az idő: egy óra még, s bezárhatja a fogadót.
Hajnali három felé járt. Egy órája is elmúlt már a záróra ideje.
His angel was obviously frightened. Her hands were shaking. She clutched a small white bag to her    bodice and he noticed several faded scars on her fingers.
He didn't know what to make of her. Caine didn't want her to be afraid of him, though. That admission made his frown intensify
Remegő kezében egy kis erszényt szorongatott. Caine összevonta a szemöldökét. Kezdte magát kényelmetlenül érezni. Az angyal nyilvánvalóan félt tőle.
Az angyal szemmel láthatóan rettegett valamitől. Reszkető kézzel szorította magához kis, fehér erszényét, és Caine néhány halvány heget vett észre az ujjain.
Caine-nek fogalma sem volt, mit kezdjen a lánnyal. Semmiképp nem akarta azonban megijeszteni. Amikor erre rádöbbent, bosszúsan ráncolni kezdte a homlokát
Caine was content to wait until she'd regained a bit of control. He couldn't possibly reason with her now.
Caine hajlandó volt várni, míg a lány összeszedi magát. Nem akart vitatkozni vele.
Caine hajlandó volt várni, amíg a lány összeszedi magát. Most úgysem tudna értelmesen beszélni vele.
His hold wouldn't allow her any freedom as his arm was anchored around her shoulders.
Hátracsavarta a kezét, s magához szorította a szökevényt.
Vállát szorosan átkarolva magához ölelte a szökevényt, hogy az moccanni sem tudott.
She sounded too damned eager to him. Caine knew what she was thinking. His angel was as easy to read as a Latin text.
Olyan halálvágy csengett a lány hangjában, hogy Monknak belesajdult a szíve. Caine jól tudta, mi jár a fejében.
A lány hangja túl mohón csengett. Caine jól tudta, mire jár a fejében. Úgy olvasott a lány gondolataiban, mint a nyitott könyvben.
"Don't touch it," she demanded when he tried to prod the edges of the bump. "It still stings."
- Hozzá ne érj! – kiáltotta a lány, s fájdalmasan megtapogatta a púpot.
- Hozzá ne érjen! – kiáltott rá a lány, amikor Caine megpróbálta megtapogatni a púpot. – Még mindig fáj.
"I do believe I'm beginning to hate you," she muttered. "Well, you're bloody safe with me, too, Caine. I would never let you touch me, either."
- Azt hiszem, tényleg gyűlöllek – motyogta Jade. – Nos, te is biztonságban érezheted magad. Hamarabb lennék a legutolsó, kosztól bűzlő matrózé, mint a tied. (hümm, vajh melyik jelentheti  a kosztól bűzlő matrózt?)
- Azt hiszem, lassan tényleg meggyűlölöm – morogta Jade. – Nos, ön is átkozottul biztonságban lehet mellettem, Caine. Sohasem hagynám, hogy akár egy ujjal is hozzám érjen.
The tears had been a nice touch.
Milyen kellemes érintése van a könnyeknek.
A sírás ügyes húzás / jó ötlet volt.
Her adopted uncle would have a good laugh too.
S a lány arra gondolt, fogadott nagybátyja mindig is meglátta a dolgok lényegét.
Fogadott bácsikája jót nevetett volna. (ha látta volna könnyeit).
The lash had hurt like fire, but she hadn't let out a single whimper. McKindry only got in one good lash before Harry tossed him over the side. Her uncle had been in such a spitting rage, he'd jumped overboard to finish the bloke. McKindry was a much stronger swimmer, however, and was last seen backstroking his way to France.
Bár az ütések úgy égettek, mint a pokol tüze, Jade egy árva hangot nem engedett ki a torkán. Harry bácsi mikor meglátta, mi történt, pokoli haragra gerjedt, s bár a gazember sokkal erősebb volt, mint ő, a hajó fedélzetéről egyetlen ütéssel a tengerbe taszította.
Az ütés pokolian fájt, de ő meg sem nyikkant. McKindry csak egyetlen egyszer üthetett, mert Harry bácsi észrevette, mi történik, és lelökte a fickót a fedélzetről. Bácsikája annyira dühös volt, hogy a gazember után ugrott a tengerbe. Ki akarta nyírni. McKindry azonban sokkal jobb úszó volt. Amikor utoljára látták a francia partok felé tempózott.
It was a point of pride with Jade that she could undo any lock ever fashioned. She'd succeeded in getting Caine's file on her third attempt.
Jade számára hatalmas kihívást jelentett a feladat, de harmadik próbálkozását végül siker koronázta.
Jade büszke volt rá, hogy bármilyen zárat képes feltörni, s ezúttal sem vallott kudarcot: harmadik próbálkozásra sikerült hozzáférnie Caine anyagához.
. He was Colin's brother, after all, and she was very fond of Colin, since the moment she'd fished him out of the ocean and he told her to save her own brother first.
Végül is Colin bátyja volt, Coliné, akiért szenvedélyesen rajongott, azóta a pillanat óta, hogy kihalászta a tengerből. A félholt fiú legelső szava a bátyja neve volt. Kétségbeesetten könyörgött Jade-nek, hogy őt mentse meg.
Végül is Colin bátyja volt, Colint pedig nagyon is szerette azóta a pillanat óta, hogy kihalászta a tengerből, és a fiú első szava az volt hozzá, hogy előbb a saját bátyját mentse.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése