2011. április 26., kedd

Julie Garwood: Az őrnagyal 2.

A Korona kémei 2.

fordítás (első kiadás)
eredeti (második kiadás)
„I'm always checking the wheels to make certain they're sound.”
- Minden nap ellenőrzöm a kerekeket. Reggel még teljesen épnek látszott.
- Mindig ellenőrzöm a kerekeket, hogy épek-e.
"Is Lyon the interfering friend Monk mentioned?"
"Lyon isn't interfering."
"Monk said he'd find out what happened to you this black night," Jade replied. "Those were his very words. That certainly sounds interfering to me."
– Ő az, akitől Monk fél.
– Miért félne tőle?
– Ő maga mondta, hogy ez a Lyon úgyis kiszedi belőle, mi történt ma éjjel – felelte Jade.
– Lyon az a kotnyeles barátod, akiről Monk beszélt?
– Lyon nem kotnyeles.
– Monk azt mondta, hogy kicsikarja belőle az igazságot, mielőtt ismét lemegy a nap. Pontosan ezekkel a szavakkal. Nekem ez nagyon úgy hangzik, hogy a barátod szereti beleütni mindenbe az orrát.
They lapsed into silence for several blocks. Caine was on his guard now and Jade wasn't nearly as worried as she pretended to be..
Hosszú percekig némán ballagtak, Caine árgus szemmel figyelt minden árnyat, s minden gyanús zajra megállj parancsolt. Jade mosolygott magában. A férfi szemmel láthatóan halálosan komolyan vette oltalmazó szerepét.
Néhány percig néma csendben rótták az utcákat. Caine éberen figyelt minden apró neszre, és Jade közel sem aggódott annyira, mint mutatta.
"The hell she does," Caine muttered. "Why would you think a mere woman could get me rattled?"
"You just took your britches off in the middle of my foyer, Caine," he replied. "That's why I think you're rattled."
"I need some brandy," Caine countered. He grabbed his pants and started to put them back on again.
Christina strolled past him, smiled at her husband, and then continued on up the stairs. She didn't mention his near naked condition, and neither did he.
Lyon thoroughly enjoyed Caine's embarrassment. He'd never seen his friend in such a state.

– Honnan veszed ezt a képtelenséget? – kiáltotta felháborodottan.
– Csak onnan, hogy meztelenül állsz a házam kellős közepén, és szemmel láthatóan csöppet sem izgat, hogy a feleségem éppen most lépett be a hallba.
Christina elsietett Caine mellett, férjére mosolygott, és tovább folytatta útját a konyha felé.
Lyon a hasát fogta nevettében: soha nem látta még barátját ilyen zavarban.
– Egy fenét! – morogta Caine. – Honnan veszed, hogy egy semmi nőcske képes összezavarni?
– Abból, hogy épp az imént vetted le a nadrágodat a folyosóm közepén – felelte Lyon.
– Muszáj innom egy pohárkával – jelentette ki Caine, és felkapta a földről a nadrágját, hogy ismét felvegye.
Christina sietett el mellette. Az asszony férjére mosolygott, majd folytatta útját a lépcső felé. Nem említette, hogy Caine majdnem meztelen voltát, ahogy a férfi sem. Lyon remekül szórakozott barátja zavarán. Még sohasem látta Caine-t ilyen állapotban.
Jade could feel herself blush with embarrassment.
Jade nagyot nyelt zavarában.
Jade elvörösödött zavarában.
Christina finally picked up the brush and began to give order to Jade's lustrous curls.
Christina ügyes ujjai villámgyorsan dugóhúzó alakú loknikba fésülték Jade rakoncátlan fürtjeit. (vajh melyik rész lehet a dugóhúzó alakú lokni?)
Christina végül felvette a hajkefét, és nekilátott, hogy rendbe szedje Jade rakoncátlan fürtjeit.
Her hair was almost dry and had regained its enchanting curls.
A haja már majdnem teljesen megszáradt, göndör fürtjei csak az érintésére vártak.
A haja majdnem teljesen megszáradt, és bájos fürtökben göndörödött az arca körül.
Caine immediately got out of bed. He put on his pants but didn't bother with the buttons. He now had an excuse to go into her room. She probably needed another blanket, he told himself. The night air had a chill to it. There was also the possibility of a fire, for the light coming from beneath the door indicated she'd fallen asleep with the candles burning.
Felkelt, gyorsan felvette a nadrágját, s elindult a lány szobája felé. Biztosan kitakarózott – gondolta aggódón. Már csak az hiányzik, hogy megfázzon. Atyaisten! És ha valami felgyulladt odabent?
Caine valóban úgy rontott a szobába, mintha az egész ház lángokban állna.
Nyomban kipattant az ágyból. Felvette a nadrágját, de a gombokkal már nem bajlódott. Végre van valami ürügye, hogy bemenjen a lány szobájába! Talán még egy takaróra van szüksége, gondolta. Hideg az éjszaka. De az is lehet, hogy tűz ütött ki nála, mivel az ajtó alól átszűrődő fény arra utalt, hogy a lány égő gyertya mellett merült álomba.
He was fully aroused and aching by the time he walked over to the side of the bed.
Mire az ágyhoz ért, keményen és fájón lüktetett benne a vágy.
Közelebb lopakodott az ágyhoz.
"I was just about to walk into the church when I heard all the commotion.
- Épp a templomba készültem, mikor észrevettem a dulakodást. (heard – ez azért is fontos, mert alig két sorral feljebb jelenti ki a csaj, hogy az is fontos, amit hallott, nemcsak az, amit látott)
- Éppen be akartam menni a templomba, amikor meghallottam a dulakodás hangját.
"And then you set out for London again?" Caine asked. He was absentmindedly rubbing the back of her neck.
- Azután újra elindultál London felé – mondta Caine. Fáradtan dörzsölte meg a tarkóját.
- Aztán újra elindultál London felé? – kérdezte Caine, és közben szórakozottan masszírozni kezdte a lány tarkóját.
Jade felt as though she'd just been given a reprieve. Her stomach was in a quiver of knots. She felt as though she'd just had to relive the terror.
She didn't waste any time at all leaving the room.
Jade úgy érezte magát, mint a kivégzés előtt álló elítélt, ha kegyelmet kap. Széles mosollyal az arcán viharzott ki a szalonból. (megnéztem volna azt a széles mosolyt, amikor épp most idézte fel a vele történt borzalmakat)
Jade úgy érezte magát, mint a kivégzés előtt álló elítélt, amikor váratlanul kegyelmet kap. Gyomra egy merő görcs volt, ahogy újra át kellett élnie a borzalmakat. Nem vesztegette az időt. Felpattant és kiviharzott a szobából.
Caine tried to lift it, then shook his head.
Caine megpróbálta felemelni, Nem sikerült. A második próbálkozás után nagyot sóhajtott, aztán megrázta a fejét.
Caine megpróbálta felemelni, aztán megcsóválta a fejét.
Caine shook his head. The little innocent was actually trying to placate him.
Caine megrázta a fejét. Ó, a kis ártatlan, most megijedt! – gondolta.
Caine a fejét csóválta. A kis ártatlan most meg akarja békíteni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése