2011. július 6., szerda

Julie Garwood: Az őrnagyal 7.

Ezek sem humorosak, inkább elgondolkodtatók, meddig terjed a fordítói szabadság (különösen, hogy mostanában én is hajlamos vagyok pluszokat beleírni a fordításba, ha úgy érzem, jobban illik a szövegkörnyezetbe, magyarosabb így).
Takács Erzsébet írja a Facebookon:
amikor a leiteren védtem a nagy Gatsby fordítóját* pont 2 (!) éve, álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer ennyi közöm lesz hozzá.
*nevezetesen, hogy abban az időben voltak dolgok, amiknek nem lehetett utánajárni (jó 50 éve)
No igen, ezen már én is sokszor elgondolkodtam. Néha most sincs könnyű dolgom egy-egy szakszó vagy szleng lefordításánál, de rendelkezésemre áll a világháló és egy fordítói lista csupa segíteni kész emberekkel. Vajon hogy boldogultam volna régen egy silkie-vel, vagy a kertészeti szakkifejezések tárházával (kicsit sem értek a kertészkedéshez)?
Ugyanakkor azt mondom, hogy a was ötven évvel ezelőtt sem volt wasn’t, a kitchen akkor is konyha volt, nem pedig valami, nagy eséllyel a teljhatalom is létező fogalom volt már… és még folytathatnám.
Gyanítom, nyugodtan kijelenthetem, hogy félrefordítás és félrefordítás közt is vagyon különbség. Más a lehetőségek hiánya, és megint más a hozzá nem értés, a pongyolaság.

fordítás (első kiadás)
eredeti (második kiadás)
"When the Marquess was knighted, Colin threw quite a bash in his honor. The King showed up and gave him that platter. If you turn it over, you'll see the inscription."
- Mikor a gróf urat lovaggá ütötték, Colin véletlenül leverte. Van is benne egy horpadás. Nos, a király ezek után nekiadta a tálat.
- Amikor a márki urat lovaggá ütötték, Colin hatalmas partit rendezett a tiszteletére. A király is eljött, és Caine-nek ajándékozta ezt a tálat. Ha megfordítja, a hátán ott találja az ajánlást.
Caine wasn't at all surprised. "What's she burning now? The kitchens?"
– Mit művelt már megint? – kérdezte Caine hidegen. – Talán felgyújtott valamit?
Caine nem lepődött meg.
– Most mit gyújtott fel? Talán a konyhát?
Caine felt like an ogre.
Caine ebben a pillanatban óriásnak érezte magát.
Caine igazi szörnyetegnek érezte magát. (itt persze csak a szövegkörnyezetből derül ki, hogy C. az emberevő óriás részből inkább emberevőnek, mint óriásnak érezte magát. :))
"They started acting independently long before that, Colin," Nathan remarked.
- Ekkora már törvénytelenségek egész sorát követték el – jegyezte meg Nathan.
- Már jóval korábban önállóan kezdtek tevékenykedni, Colin – jegyezte meg Nathan.
"Ice was the first to sign his letter that way, and the other two followed suit. Their corruption was complete by that time."
- Jég használja először az új mondatot, aztán Herceg, s utolsóként csatlakozik Róka.
- Jég volt az első, aki így zárta a levelét, a másik kettő pedig követte. Erkölcsi romlottságuk ekkora mát beteljesedett.
I will agree that the Tribunal was after absolute power."
- Egyetértek veled abban, hogy a Törvényszék a főhatalmat akarta megkaparintani
- Egyetértek azzal, hogy a Törvényszék teljhatalomra tört.
Jade believed a fight was imminent.
Ezúttal Caine pattant fel a karosszékből, s olyan fenyegetően nézett Nathanre, hogy Jade biztos volt benne, pillanatokon belül elszabadul a pokol.
Jade biztos volt benne, hogy a verekedés elkerülhetetlen.
Then I saw Nathan sleeping on the cot next to me. I saw his sister, too, and I suddenly remembered everything.
- Aztán észrevettem Nathant. Ott aludt mellettem, egy függőágyon, és szokása szerint úgy horkolt, hogy az egész hajó visszhangzott tőle. És ott volt a húga is. Mikor megláttam, hirtelen minden eszembe jutott.
- Aztán megláttam Nathant. Ott aludt mellettem. Amikor megpillantottam a húgát is, hirtelen minden eszembe jutott.
"Your grand house was burned to the cellars." She turned to Caine while Nathan muttered several obscenities. "I told you he'd be disappointed."
Nathan looked a little more than just disappointed, Caine decided. Jade's brother looked as though he wanted to kill someone. Since Caine had felt much the same reaction when his new stables were destroyed, he found himself in sympathy with Nathan.
- A házad porig égett.
Nathan a tenyerébe temette az arcát, ujjai közül a legdurvább káromkodás foszlányai szűrődtek elő. Mikor újra felnézett, szemében gyilkos indulat lángolt. Caine – bár ezen maga is csodálkozott – mélységes sajnálatot érzett a férfi iránt.
- Porig égett a pompás házad. Ugye mondtam, hogy el lesz keseredve – fordult Jade Caine-hez, miközben bátyja válogatott szitkokat mormolt maga elé.
Nathan nem egyszerűen elkeseredett, állapította meg Caine. Úgy fest, mint aki szeretne felkoncolni valakit. Mivel Caine-t hasonló indulatok kerítették hatalmukba, amikor vadonatúj istállója leégett, nagyon is együtt érzett Jade fivérével.
Colin was trying to look sympathetic. "Was?" he asked.
Colin nagyot nyelt: - Már ez sincs meg, ugye?.
Colin igyekezett együtt érző képet vágni.
- Volt? – kérdezte.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése