2011. június 30., csütörtök

Julie Garwood: Az őrnagyal 6.


fordítás (első kiadás)
eredeti (második kiadás)
The diversion began just bare minutes before dawn the following morning.
She realized then that she should have been more specific with her instructions. And when this was over, she was going to have Matthew's hide. His capable hands, indeed. The man had set the stables on fire. Fortunately, he'd had enough sense to let the horses out first.
Az elterelő hadművelet napkeltekor indult. Emberei felgyújtották az istállót. Szerencsére volt annyi eszük, hogy előtte kitereljék a lovakat.
Az elterelő hadműveletre napkeltekor került sor.
Jade rájött, hogy valamivel pontosabban kellett volna megfogalmaznia utasításait. Ha ezen túl lesz, eleven megnyúzza Matthew-t. Még hogy szakérő! A férfi felgyújtotta az istállót. Szerencsére volt annyi esze, hogy előbb kiterelje a lovakat.
I never would have allowed it, especially when I learned that Sir Richards wasn't his superior.
- Nem is engedtem volna, főleg miután megtudtam, hogy Sir Richards az elöljárója.
- Sohasem engedtem volna meg neki, különösen azután nem, hogy megtudtam, nem Sir Richards a felettese.
"It wasn't as bad as all that," he said. "The side's been boarded up and now there's only the smoke damage to be righted. While the workers repair the structure, the servants are cleaning the inside."
- Nem volt olyan vészes a helyzet. A tűznek szerencsére nagyobb volt a füstje, mint a lángja, így csupán a füst okozta károkat kell helyrehozni.
- Szerencsére nem annyira rossz a helyzet. Az oldalablakok be voltak deszkázva, így leginkább csak a füst okozott károkat. Míg a munkások kijavítják a ház szerkezetét ért kisebb sérüléseket, a személyzet odabent takarít.
Nonsense," she muttered as she resumed her pacing. Caine would never raise his hand against her, no matter how angry he became. Besides, he couldn't possibly know the full truth.
- Lehetetlen – motyogta, és idegesen tördelni kezdte a kezét. Caine soha nem emelne kezet rá.
- Lehetetlen – motyogta, és újra járkálni kezdett. Caine sohasem emelne kezet rá, bármennyire dühös is. Különben sem találhatta kis a teljes igazságot.
She forced a serene smile on her face.
Ártatlan mosolyt préselt az arcára.
Derűs mosolyt erőltetett az arcára.
Jade turned back to Caine.
Jade nagyot sóhajtott.
Jade erre ismét Caine felé fordult.
"What do you call her?" Caine asked his brother.
- Miért, te hogy hívod a húgodat? – kérdezte Caine a férfitól. (his brother, not her, szóval a saját fivérét kérdezte, nem a csajét)
- Miért te hogy hívod? – kérdezte Caine az öccsét.
His slow wink increased Jade's blush
Jade lesütötte a szemét. Colin arcára széles mosolyként ült ki a jókedv. Szemmel láthatóan élvezte a helyzetet.
Jade-re kacsintott, mire az még jobban elpirult.
"Then why'd you bother watching out for him if he meant nothing to you?" he prodded, sensing she wasn't telling him the full truth.
- Ha tényleg nem jelent számodra semmit, akkor a bátyád miért néz úgy rá, mintha meg akarná ölni? – kérdezte feddőn. (hm, nem mindegy, hogy bother or brother).
- Ha nem jelent semmit számodra, akkor miért vetted a fáradságot, hogy vigyázz rá? – faggatta, mivel érezte, hogy Jade még titkol előtte valamit.
…he added with a wink.
…tette hozzá fennhéjázón Harry.
…tette hozzá kacsintva.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése