2011. május 9., hétfő

Julie Garwood: Az őrnagyal 4.fordítás (első kiadás)
eredeti (második kiadás)

Sterns had blinked several times during Jade's explanation, then nodded when she gave him such a sweet, expectant look.
Ahogy a lány beszélt, Sterns arca egyre komorabbá vált. Végül, mikor mondandója végeztével Jade elmosolyodott, a férfi buzgón bólogatni kezdett.
- Teljes mértékben megértelek, milady.
Sterns meglepetten pislogott Jade magyarázata alatt, amikor azonban a lány édesen rámosolygott, és várakozó pillantást vetett rá, helybehagyón bólintott.
"We're going to get soaked if we stand out here much longer."
- Bőrig ázunk, ha tovább diskuráltok.
- Bőrig ázunk, ha továbbra is itt ácsorgunk.
Sterns raised an eyebrow in reaction to that statement. Jade nodded, pleased with his obvious interest.
Sterns döbbenete leírhatatlan volt. Felháborodottan nézett gazdájára.
Sterns szemöldöke magasba szökkent a kijelentés hallatán. Jade elégedetten bólintott. Örült a férfi érdeklődésének.
Sterns couldn't have been more interested in her injury, or more compassionate. While Caine watched,    his butler turned into a lady's maid. He stammered out all sorts of condolences, and when Jade accepted his arm and the two of them started up the steps together, Caine was left to stare after them.

Sterns nem kérdezősködött tovább. Intésére három szolgáló sietett Jade-hez. Feltámogatták a lépcsőkön, s a bejárathoz vezették.
Sterns érdeklődve vette szemügyre a sérülést, és nem is lehetett volna együtt érzőbb. Caine figyelte, hogyan válik a férfi komornyikból komornává. Dadogva biztosította a lányt részvétéről, és amikor Jade elfogadta a karját, együtt indultak fel a lépcsőn, magára hagyva a még mindig bámuló Caine-t.

He came to an abrupt stop when he reached the doorway, for the sight he came upon did surprise him. Sterns was struggling to get out of the wingback chair. Jade held him down with one hand on his shoulder. She was fanning him with a thin book she held in her other hand.

Kővé dermedt, amikor belépett Jade szobájába. A látvány, mely odabent fogadta, olyannyira megdöbbentette, hogy a lélegzete is elakadt. Sterns félig ájultan ült a karosszékben, miközben Jade buzgón legyezgette.
Jade szobájához érve az elé táruló látványtól döbbenten torpant meg a küszöbön. Sterns mindent elkövetett, hogy kikászálódjon egy magas támlájú székből, Jade viszont a vállánál fogva igyekezett visszatartani, míg a másik kezében tartott vékonyka könyvvel legyezgette.

Light rain cascaded down upon the landscape.

Odakint vihar tombolt
. Könnyű eső áztatta a tájat.

His sigh was ragged. Now that he knew she wasn't worried about the storm, he really should leave. His pants, wet from the storm, were probably soaking the covers.

Felsóhajtott, s ebben a sóhajban benne volt minden fájdalom, minden hiábavaló vágyakozás. Most, hogy kiderült, Jade nem fél az átkozott vihartól, nincs miért maradnia.
Felsóhajtott. Most, hogy már tudta, a lány nem fél a vihartól, mennie kellene. Nedves nadrágja már biztosan átáztatta a takarót.

He did laugh then, a full booming sound that reminded her of thunder.

A férfi nevetni kezdett.
Erre már Caine is elnevette magát, mennydörgő kacaja vetekedett a vihar tombolásával.

("I thought about telling you I was married," she said then. )"But I'm not any good at fabrications and I didn't think you'd believe me."

- De nem erősségem a kézimunkázás, így hamar rájönnél a turpisságra.
- De mivel nem erősségem a hazudozás, gyorsan rájöttél volna, hogy valótlant állítok.

The kiss was openly carnal. Caine was a lusty man whose hunger wouldn't be easily appeased. He wouldn't let her retreat or give half measure. Jade didn't want to draw back. She wrapped her arms around his neck, threaded her fingers through his soft curly hair, and clung to him. She never wanted to let go.

Caine szája szomjasan vette birtokba a lány ajkait. Jade átkarolta izmos nyakát, ujjait puha, hullámos hajfürtjeibe temette. (ez mintha rövidebb lenne)
A csók lassú volt, alapos és kimondhatatlanul érzéki. Egy olyan vágytól felajzott férfi étvágyát, mint Caine, nem lehetett holmi ártatlan puszival kielégíteni. Nem hagyta, hogy a lány elhúzódjon, és nem állt meg félúton. Igaz, Jade nem is akart elhúzódni tőle. Átkarolta a férfi nyakát, és ujjait a puha, göndör fürtök közé fúrva szorosan kapaszkodott belé, mintha sohasem akarná elengedni.

She felt as though she'd just been hit by lightning. She moved against him restlessly.

Mint akit villám csapott meg: Jade dermedt mozdulatlanságban feküdt szeretője karjaiban.
Jade úgy érezte magát, mintha villám csapott volna belé. Nyugtalanul fészkelődött a férfi alatt.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése