2011. május 6., péntek

Julie Garwood: Az őrnagyal 3.

fordítás (első kiadás)
eredeti (második kiadás)
She was more bewildered than ever. Caine pulled back and stared into her eyes.
Jade haragja rögvest lángra lobbant. A férfi visszataszította a nyergébe, és a szemébe nézett.
Jade egészen összezavarodott. Caine elhúzódott tőle, és mélyen a szemébe nézett.
Since he was back to sounding surly again, she did as he ordered.
Mivel Caine ismét elővette a nyers modorát, Jade szó nélkül engedelmeskedett neki.
Jade, maga sem értette miért, azonnal és feltétel nélkül engedelmeskedett.
Caine assumed his men had taken up the fight.
Caine arra gondolt, hogy emberei feladták a küzdelmet. (kis különbség)
Caine arra gondolt, hogy emberei biztosan felvették a harcot a támadókkal.
Caine's body wasn't sprawled out in a pool of blood in the field.
Nem látta Caine-t sehol.
Caine teste szerencsére nem hevert odakint vérbe fagyva.
"You don't have to lie to me," she cried out. "And you can quit acting as though we're discussing the crops, too. Now tell me what happened."
- Ne hazudj! – kiáltott fel a lány. – Ne akard bemesélni, hogy vaklárma volt az egész.
- Nem kell hazudnod! – kiáltott fel a lány. – És arra sincs szükség, hogy úgy beszélj, mintha az idei termésről beszélgetnénk. Most pedig mondd el, mi történt valójában!
"No, that doesn't make any sense," she agreed.
- Ez tényleg hihetetlen – rebegte merengőn.
- Ennek tényleg nincs semmi értelme – helyeselt.
"Caine? You frighten me when you look at me that way," she whispered. "I hate it when you frown." She underlined that lie by wringing her hands together. "You're sorry you got involved in this mess, aren't you? I can't fault you, sir," she added in a melodramatic tone of voice. "You're going to get yourself killed if you stay with me. I'm very like a cat," she continued with a nod. "I bring people terrible luck. Just leave me here in your barn and go on home. When darkness falls, I'll walk back to London."
- Caine, ne nézz rám ilyen rémisztően! – suttogta, s a nyomaték kedvéért ökölbe szorította a kezét. – Most már sajnálod, hogy belekeveredtél az ügybe, igaz? Nos, csakis magadat hibáztathatod, uram! – tette hozzá feddőn. – Ha továbbra is kitartasz mellettem, a biztos halált választod. – magyarázta. Olyan vagyok, mint a fekete macska. Balszerencsét hozok mindenkinek. Hagyj most magamra, kérlek! Menj haza, és pihenj le! Sötétedés után visszalovagolok Londonba.
Caine, ha így nézel rám, mindig megijedek – suttogta. – Utálom, amikor ilyen komor vagy. – Hogy szavainak nyomatékot adjon, Jade tördelni kezdte a kezét. – Most már sajnálod, hogy belekeveredtél az ügybe, igaz? Nem hibáztatlak érte – tette hozzá melodramatikus hangon. – Ha mellettem maradsz, az a biztos halált jelenti számodra. Olyan vagyok, mint a fekete macska. Balszerencsét hozok az embereknek. Hagyj csak itt az istállóban, és menj haza! Ha leszáll az éj, visszasétálok Londonba.
"I believe you've just insulted me again," he drawled out.
- Még mit nem! – csattant fel Caine dühösen.
- Az hiszem, most megint megsértettél – mondta Caine vontatott hangon.
The man should be trying to comfort her now, shouldn't he?
A férfi a szánalomnak legcsekélyebb jelét sem mutatta.
Caine-nek most az lenne a dolga, hogy őt nyugtatgassa, nem igaz?
Her smile widened when she guessed he was thinking she was daft again.
Jade megkönnyebbülten sóhajtott. A férfi arcáról lerítt a bosszúság.
Jade mosolya szélesebb lett, mivel érezte, hogy csele sikerült. A férfi azt hiszi róla, hogy megint ostoba volt.
"When you look at me like that, I seem to forget all about how confusing you are.
- Istenem, Jade, amikor így nézel rám, megfeledkezem minden bajról, minden veszedelemről.
- Amikor így nézel rám, teljesen megfeledkezem arról, milyen zavarba ejtő nőszemély is vagy.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése